Quyết định và Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH sản xuất tấm lợp Vạn Lợi

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 của Chính phủ về quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá hạn như sau:

Bên bảo đảm: Ông Hoàng Văn Bảo và bà Phan Thị Sen;
Tài sản bảo đảm được xử lý: 
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 456, tờ bản đồ số 41, diện tích 2272m2 (trong đó: Đất ở 1000m2, đất trồng cây lâu năm 1272m2) tại địa chỉ: TDP Phúc Long, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 854492, số vào sổ cấp GCN: 0090/QSDĐ/11362/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 30/06/2009 cho hộ ông Nguyễn Văn Khoa và Phạm Thị Phi, ngày 08/11/2021 đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Bảo;
- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1298, tờ bản đồ số 2, diện tích: 756m2 (trong đó: Đất ở 300m2, đất trồng cây lâu năm 456m2 tại đia chỉ phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 409567, số vào sổ cấp GCN: CS 00882 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 27/12/2019 cho ông Hoàng Trung Cảnh, ngày 19/10/2021 đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Bảo;
- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 220, tờ bản đồ số 37, diện tích 4564m2 (trong đó: Đất ở: 900m2, đất trồng cây lâu năm 3664m2 tại đia chỉ: xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 089481, số vào sổ cấp GCN: CS00858 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 20/11/2019 cho ông Nguyễn Thanh Tùng, ngày 08/10/2021 đăng ký sang tên cho ông Hoàng Văn Bảo.
Lý do xử lý: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu của Công ty TNHH sản xuất tấm lợp Vạn Lợi theo quy định;
Thời gian xử lý: Ngày 14/06/2023 cho đến khi kết thúc việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm;
Địa điểm xử lý: Tại nơi Tài Sản Bảo Đảm tọa lạc.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Quyết định & Thông báo