Tiện ích sản phẩm:
 • Nguyên tắc cho vay đồng tài trợ:
  + Các bên tham gia đồng tài trợ sẽ chọn ra một ngân hàng làm ngân hàng đầu mối để triển khai.
  + Các bên đồng tài trợ sẽ cùng tiến hành thẩm định dự án.
  + Các bên đồng tài trợ thống nhất hạn mức cho vay, điều kiện cho vay với khách hàng thông qua ngân hàng đầu mối.
 • Mức vay - Loại tiền vay:
  + Mức vay: tùy thuộc vào từng dự án cụ thể và phù hợp với nhu cầu vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.
  + Loại tiền cho vay: VND, Ngoại tệ (trường hợp cho vay ngoại tệ phải  tuân theo quy định về cho vay ngoại tệ của pháp luật và quy định của ABBANK).
 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ.
 • Phí - Lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ.
 • Thời hạn vay: Trung/ dài hạn. 
  + Ân hạn: Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể.
 • Phương thức cho vay - trả nợ: 
  + Phương thức cho vay: Tài trợ theo từng dự án đầu tư.
  + Phương thức trả nợ: Lăi và nợ gốc trả định kỳ theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng.
 • Tài sản đảm bảo
  + Bất động sản: nhà ở, nhà xưởng, nhà văn phòng, quyền sử dụng đất…
  + Động sản: phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng hóa tồn kho…
  + Chứng từ có giá: sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu…
  + Tài sản hình thành trong tương lai (tài sản hình thành từ vốn vay).
  + Tài sản đảm bảo khác.
Đối tượng:
 • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án lớn với mức vay vượt mức giới hạn cho vay của các Tổ chức tín dụng theo qui định của pháp luật (vượt 15% vốn tự có đối với 1 khách hàng).
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản đảm bảo.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK và các bên tham gia đồng tài trợ.