Tiện ích sản phẩm:
 • Thời hạn - Phương thức vay
  + Thời hạn vay: linh hoạt, đáp ứng khả năng trả nợ của khách hàng tối đa lên đến 60 tháng.
  + Phương thức cho vay: cho vay từng lần.
  + Phương thức trả nợ: vốn gốc và lãi vay trả hàng tháng.
 • Mức vay - Loại tiền vay:
  + Tỷ lệ cho vay lên đến 95% giá trị xe.
  + Loại tiền vay: VND
 • Phí - Lãi suất
  + Lãi suất cho vay cạnh tranh và ưu đãi.
  + Phí cạnh tranh và phù hợp theo quy định hiện hành của ABBANK.
 • Tài sản đảm bảo
  + Chính chiếc xe dự định mua.
  + Bất động sản.
Đối tượng:
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu được ABBANK tài trợ vốn để mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải của DN.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua xe ô tô phù hợp với mục đích vay vốn.
 • Hồ sơ chiếc xe định mua, bản chính Chứng từ nộp tiền,…).
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay.
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ tài chính.