Dịch vụ Doanh nghiệp

Hiển thị dịch vụ
Chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Chi hộ tiền mặt tại địa điểm chỉ định

Là dịch vụ ABBANK đến trụ sở của Khách hàng hoặc nơi Khách hàng chỉ định để thực hiện chi hộ tiền mặt bằng VND theo yêu cầu từ Khách hàng.

  • Giảm thiểu các loại rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và được hưởng lãi trên số dư tài khoản
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện các hoạt động chi hộ
  • Thực hiện nhanh chóng, chính xác bởi nhân viên nghiệp vụ của ABBANK
Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Dịch vụ chi hộ lương/ hoa hồng đại lý/ ủy nhiệm chi

Dịch vụ mà ABBANK thực hiện thu hộ hoặc chi hộ tiền mặt tại quầy giao dịch của ABBANK cho người sử dụng dịch vụ của Khách hàng/ người thụ hưởng, đồng thời ghi có/ ghi nợ tài khoản của Khách hàng tại ABBANK.

  • Chi hộ lương cho từng nhân viên, tiền hàng, hoa hồng đại lý,... với phí dịch vụ hợp lý.
  • An toàn và bảo mật tối đa cho khách hàng. Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt, nhân công.
  • Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.