Thông tin sản phẩm:
a. Cho vay:
 • Mục đích vay vốn: + Bổ sung vốn lưu động; + Đầu tư mới và nâng cấp cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà xưởng, máy móc thiết bị.
 • Loại tiền cho vay: VND, USD.
 • Mức cho vay: Theo nhu cầu vay vốn, tình hình tài chính, uy tín thanh toán và khả năng trả nợ của KH. T
 • Thời hạn vay:
- Đối với mục đích bổ sung vốn lưu động: tối đa 12 tháng.
- Đối với mục đích đầu tư: Thời gian hoàn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và cho vay hạn mức.
 • Tài sản bảo đảm: Các loại tài sản (gồm: Số tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi/Giấy tờ có giá, Bất động sản, Phương tiện vận tải, Máy móc thiết bị, Quyền đòi nợ ….) theo quy định hiện hành của ABBANK.
 • Lãi suất: Theo Biểu lãi suất cho vay ABBANK ban hành từng thời kỳ.
b. Bảo lãnh
 • Các loại bảo lãnh: dự thầu, thực hiện hợp đồng, hoàn tạm ứng, bảo hành, thanh toán, nộp thuế, nhận hàng,…
 • Tỷ lệ ký quỹ: tối thiểu 0%.
 • Phí bảo lãnh: Theo biểu phí ABBANK ban hành từng thời kỳ.
c. Tài khoản và quản lý tiền tệ:
 • Tiền gửi thanh toán:
- Miễn phí chuyển khoản cùng hệ thống.
- Giảm 50% phí chuyển khoản ngoài hệ thống trong 03 tháng.
 • Ngân hàng điện tử:
- SMS banking: Miễn phí đăng ký, miễn phí hàng hàng và các phí khác trong 03 tháng.
- Online banking: Miễn phí đăng ký, miễn phí hàng hàng và các phí khác trong 03 tháng, giảm 30% - 50% phí chuyển tiền so với phí chuyển tiển tại quầy. -
- Thanh toán tiền điện: Miễn phí đăng ký, miễn phí hàng tháng trong 03 tháng.
- Chi hộ lương: Miễn phí phát hành thẻ lương (thẻ ATM) cho nhân viên, miễn phí thường niên trong năm đầu, Giảm 50% phí dịch vụ trong 03 tháng.
- Thẻ (Ghi nợ - debit, tín dụng - credit): Miễn phí phát hành thẻ, phí thường niên năm đầu.


Đối tượng:
 • Doanh nghiệp thực hiện các gói thầu cung ứng dịch vụ, hàng hoá, vật tư, thiết bị, xây lắp công trình cho BQP, BCA và các công ty trực thuộc BQP, BCA.
 • Đã thắng thầu và thực hiện thành công tối thiểu 1 hợp đồng cho BQP, BCA.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ tài chính.
 • Hồ sơ TSBĐ.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.