Tiện ích sản phẩm:
 • Loại thẻ: ABBANK VISA CREDIT BUSINESS.
 • Hạng thẻ: Hạng Platinum.
 • Số lượng thẻ phát hành: Tối đa 30 thẻ/Khách hàng, bao gồm: 01 thẻ chính và 29 thẻ phụ.
 • Phạm vi sử dụng thẻ: Thẻ ABBANK VISA CREDIT BUSINESS do ABBANK phát hành cho Doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; thanh toán hóa đơn trả sau; nạp tiền dịch vụ trả trước và rút tiền mặt hoặc thực hiện các giao dịch được phép khác tại các Điểm ứng tiền mặt, Đơn vị chấp nhận thẻ, các kênh khác của ABBANK và các ĐƯTM, ĐVCNT có biểu tượng VISA trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Hạn mức tín dụng thẻ:
  + Không có tài sản bảo đảm: tối đa đến 2 tỷ
  + Có tài sản bảo đảm tối đa đến 5 tỷ.
 • Tài sản đảm bảo:
  + Các loại tài sản bảo đảm được ABBANK chấp nhận: bất động sản, Sổ tiết kiệm, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, xe ô tô.
  + Không có tài sản bảo đảm.
Đối tượng: 
 • Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; có Tài khoản tiền gửi thanh toán tại ABBANK và có nhu cầu được ABBANK phát hành thẻ tín dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước 
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế  Visa (theo mẫu ABBANK quy định).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích phát hành thẻ.
 • Hồ sơ pháp lý.
 • Hồ sơ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK và các bên tham gia đồng tài trợ.