Thông tin sản phẩm:
  • ABBANK sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền thanh toán phí, chuyển tiền đầu tư… của doanh nghiệp hoặc chuyển vốn, lợi nhuận… đối với nhà đầu tư nước ngoài tới người hưởng trên phạm vi toàn cầu với thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất.
  • Có thể chuyển hầu hết mọi loại ngoại tệ trên thế giới.
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình.
  • Thông tin được bảo mật.
Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.