Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền: USD hoặc ngoại tệ được NH tài trợ chấp nhận.
  • Thời hạn vay: Thời hạn tài trợ tối đa 12 tháng.
  • Phương thức vay: Vay theo hình thức UPAS LC.
  • Phương thức trả nợ: Thanh toán UPAS LC bằng vốn tự có hoặc nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ khác theo đúng thời điểm trả chậm của LC.
  • Tài sản đảm bảo: Theo quy định của NHNN và ABBANK tại từng thời kỳ.
  • Mức cho vay: Giá trị bộ chứng từ theo LCN của khách hàng.
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp nhập khẩu vừa và nhỏ có nhu cầu.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Hợp đồng ngoại thương.
  • Yêu cầu phát hành UPAS LC.
  • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của ABBANK.