Thông tin sản phẩm:
  • ABBANK đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần nhận tiền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, góp vốn đầu tư,... từ các đối tác nước ngoài chuyển về nhanh chóng và thuận tiện.
  • Thông tin được bảo mật.
Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.