Thông tin sản phẩm:
  • Thư tín dụng là một sự thoả thuận trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, điều kiện phát hành thư tín dụng để giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu chi phí và giao dịch thuận lợi nhất.
  • Điều kiện tín dụng linh hoạt.
  • ABBANK cung cấp dịch vụ ký hậu vận đơn/phát hành bảo lãnh nhận hàng/phát hành ủy quyền nhận hàng trước khi bộ chứng từ xuất trình tới ABBANK, giúp KH lấy được hàng sớm, tránh các chi phí phát sinh.
  • Có thể kết hợp với nhiều sản phẩm tài trợ nhập khẩu đa dạng và hiệu quả.
Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.