Thông tin sản phẩm:
  • Nhờ thu là phương thức thanh toán, theo đó, bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận các điều kiện và điều khoản khác.
  • Các hình thức nhờ thu:
- D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.
- D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.
  • Khi nhận bộ chứng từ nhờ thu từ Ngân hàng nước ngoài gửi đến, ABBANK sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng.
  • Thông tin được bảo mật.

Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.