Thông tin sản phẩm:
  • Thư tín dụng là một sự thoả thuận trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.
  • Các hình thức nhờ thu: Ngay khi nhận được thư tín dụng từ Ngân hàng nước ngoài, ABBANK sẽ thông báo tới khách hàng cùng với sự tư vấn về những điều kiện bất lợi trên thư tín dụng để khách hàng cân nhắc thương thảo sửa đổi
  • Khách hàng được tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị bộ chứng từ phù hợp với điều kiện thư tín dụng bởi đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tìnhCó thể kết hợp hiệu quả với nhiều sản phẩm tài trợ xuất khẩu
  • Thông tin được bảo mật.
Đối tượng: Các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu.