Lãi suất tiết kiệm dành cho sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ cho tương lai được mở tại quầy giao dịch: áp dụng từ ngày 01/06/2021
 

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
06 tháng 3.80 0.00
09 tháng 3.80 0.00
01 năm 3.80 0.00
02 năm 3.80 0.00
03 năm 3.80 0.00
04 năm 3.80 0.00
05 năm 3.80 0.00
06 năm 3.80 0.00
07 năm 3.80 0.00
08 năm 3.80 0.00
09 năm 3.80 0.00
10 năm 3.80 0.00
15 năm 3.80 0.00
20 năm 3.80 0.00