1. Thời gian triển khai: Từ ngày 24/11/2020 đến 24/02/2021 - 03 tháng kể từ ngày quyết định chương trình có hiệu lực hoặc cho đến khi hết ngân sách chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.

2. Sản phẩm thẻ áp dụng: Thẻ Visa Credit bao gồm các hạng thẻ, trừ dòng thẻ tín dụng Visa Cash Back và Visa Travel.

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng ABBANK Visa mới mở thẻ trong thời gian triển khai chương trình (bao gồm cả Cán bộ nhân viên ABBANK)

4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ Visa Credit khi mua sắm và thanh toán trên POS, ATM, online (không bao gồm giao dịch hoàn trả, vấn tin tài khoản, rút tiền mặt, sao kê).

5. Nội dung ưu đãi: Tặng Evoucher Got It trị giá 100.000VND cho khách hàng chi tiêu có tổng doanh số đạt từ 03 triệu đồng trở lên trong mỗi kỳ chi thưởng.

6. Thời gian chi thưởng:
  • Thời gian xét thưởng tặng Evoucher dự kiến cho khách hàng thỏa điều kiện hoàn tiền chia làm 3 kỳ: 1 tháng/ lần.
  • Thời gian xét thưởng và tặng Evoucher: 15 ngày sau khi kết thúc mỗi kỳ chi tiêu.(*)
(*) Thời gian xét thưởng và tặng Evoucher thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế dữ liệu tại ABBANK.
  • Khách hàng sẽ nhận được SMS của ABBANK thông báo tặng Evoucher khi đạt đủ điều kiện của chương trình.Hướng dẫn sử dụng Evoucher xem tại đây