Chương trình khuyến mại tặng túi xách du lịch du lịch cho Khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa Travel
 1. Thời gian triển khai: Từ 23/09/2020 đến 31/12/2020 hoặc đến khi hết quà tặng của chương trình, tùy điều kiện nào đến trước.
 2. Sản phẩm áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa Travel.
 3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân
 4. Nội dung ưu đãi: Tặng 200 túi xách du lịch cho 200 khách hàng mới mở thẻ tín dụng ABBANK Visa Travel sớm nhất và có tổng doanh số thanh toán qua thẻ Visa Travel từ 2.000.000 VNĐ trở lên trong thời gian diễn ra trong chương trình.
 5. Thời gian chi thưởng: ABBANK xét chi thưởng vào cuối tháng và gửi túi về đơn vị kinh doanh trong vòng 15 ngày đầu tiên của tháng.
 6. Quy định chung chương trình:
 • Giao dịch thanh toán hợp lệ được tính thưởng gồm: giao dịch thanh toán hóa đơn, thanh toán mua hàng hóa bất kỳ tại POS, online,….., giao dịch topup, là giao dịch được thực hiện thành công và được ghi nhận trên hệ thống ABBANK trong thời gian chương trình.
 • Không áp dụng với các giao dịch rút tiền, giao dịch hoàn trả.
 • Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính, nếu khách hàng mở cả thẻ chính và thẻ phụ thì chỉ được nhận quà tặng 01 lần và doanh số giao dịch của thẻ phụ được tính cho thẻ chính. Chương trình chỉ xét thưởng cho chủ thẻ chính.
 • Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt. Chủ thẻ không thể cho, chuyển nhượng cho người khác.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận quà tặng 01 lần duy nhất trong thời gian triển khai chương trình.
 • Vào kỳ cuối xét thưởng nếu nhiều khách hàng thỏa điều kiện nhận quà tặng của chương trình trong khi số lượng quà tặng còn lại của chương trình không đủ trao tặng thì ABBANK ưu tiên xét tặng quà cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên như sau: Doanh số thanh toán lớn hơn, nếu doanh số thanh toán bằng nhau thì ưu tiên khách hàng có số lượng giao dịch nhiều hơn, nếu số lượng giao dịch bằng nhau thì ưu tiên khách hàng có thời gian phát sinh giao dịch cuối cùng sớm hơn.
 • Nếu khách hàng tất toán thẻ trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kích hoạt thẻ thành công trên hệ thống, khách hàng sẽ phải hoàn lại cho ABBANK số tiền 250.000 VNĐ tại  ĐVKD – nơi khách hàng mở thẻ có trách nhiệm kiểm tra và thu hồi số tiền theo quy định.