1. Thời gian áp dụng: từ 0:00:00 ngày 30/11/2020 đến 23:59:59 ngày 06/12/2020.

2. Nội dung ưu đãi: Tặng tiền chuyển khoản cho các chủ thẻ nội địa NAPAS của các Ngân hàng tham gia Chương trình và có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán trực tuyến bằng 01 (một) số thẻ qua cổng NAPAS cao nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.

3. Quà tặng: Tiền chuyển khoản

4. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ABBANK nội địa

5. Phạm vi áp dụng:
- Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): các ĐVCNT kết nối thanh toán trực tiếp qua cổng NAPAS, cung ứng mặt hàng/ dịch vụ tới người dùng cuối. Danh sách cụ thể đính kèm Công văn này.
- Thẻ NAPAS: là thẻ nội địa có số thẻ bắt đầu bằng 9704 để thực hiện các giao dịch thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam do các Ngân hàng tại Việt Nam có xác nhận tham gia Chương trình với NAPAS phát hành.

6. Cơ cấu giải thưởng:
A - Giải số lượng giao dịch nhiều nhất:

- 1 Giải đặc biệt trị giá 25.000.000
- 5 Giải nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000
- 10 Giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000
- 20 Giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000
- 100 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000

B - Giải giá trị giao dịch cao nhất:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 25.000.000
- 5 Giải nhất, mỗi giải trị giá 5.000.000
- 10 Giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000
- 20 Giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000
- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000

Ghi chú: Giải thưởng bằng tiền mặt và chưa bao gồm VAT. NAPAS sẽ thay mặt khách hàng đóng thuế thu nhập cho khách hàng theo quy định của Pháp luật.

7. Điều kiện trúng thưởng của chủ thẻ:
- Khách hàng có tổng số lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến ghi nhận thành công qua cổng NAPAS bằng 01 (một) số thẻ nhiều nhất trong thời gian áp dụng Chương trình.
- Mỗi chủ thẻ ứng với mỗi số thẻ nội địa chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.
- Đối với các chủ thẻ có tổng số lượng hoặc giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ xét thưởng cho khách hàng đạt số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.
- Trong danh sách giao dịch của Khách hàng xét thưởng khuyến mại, nếu có bất kỳ giao dịch nào NAPAS nghi vấn lợi dụng Chương trình để trục lợi (dựa trên thông tin về thời gian và số tiền giao dịch và đơn vị chấp nhận thanh toán), NAPAS có quyền yêu cầu ngân hàng phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin của Khách hàng để chứng minh giao dịch đã thực hiện là hợp lệ. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp tài liệu và thông tin nêu trên, NAPAS có quyền loại các giao dịch này ra khỏi danh sách trúng thưởng.

8. Cách thức xét thưởng và trao giải:
- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình, NAPAS sẽ gửi danh sách chủ thẻ và giao dịch hợp lệ theo ghi nhận trên hệ thống NAPAS cho Ngân hàng để xét thưởng và xác minh thông tin khách hàng. - Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được danh sách xét thưởng của NAPAS, Ngân hàng phối hợp xác minh và gửi xác nhận thông tin khách hàng cho NAPAS để trả thưởng. Sau thời gian này, nếu không nhận được phản hồi của Ngân hàng, NAPAS sẽ xét trả thưởng cho khách hàng có số lượng hoặc giá trị giao dịch cao kế tiếp.
- Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được công văn xác minh của Ngân hàng:
+ NAPAS sẽ công bố danh sách trúng thưởng trên website www.napas.com.vn và thông báo cho Ngân hàng phối hợp truyền thông.
+ NAPAS sẽ trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng trúng thưởng.