• Thời gian ưu đãi: 05/03/2020 - 31/08/2020. Xét thưởng 01 tháng/lần kể từ khi Chương trình chính thức triển khai và chi thưởng trong vòng 02 tuần kể từ ngày có dữ liệu đối soát. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu hết ngân sách, tùy điều kiện nào tới trước.
  • Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng cá nhân mở mới (trong thời gian diễn ra CTKM) thẻ Visa contactless hiện hữu, bao gồm thẻ tín dụng Visa và thẻ ghi nợ Visa (là thẻ có biểu tượng cột sóng). Không bao gồm thẻ tín dụng quốc tế ABBANK Visa Couple++ contactless.
  • Nội dung hoàn tiền:
    - Hoàn 50.000 VNĐ cho giao dịch đầu tiên thanh toán bằng hình thức không tiếp xúc (giao dịch contactless) với giá trị tối thiểu 100.000 VNĐ.
    - Hoàn 300.000 VNĐ cho 100 Khách hàng đạt doanh số chi tiêu 5.000.000 VNĐ sớm nhất.