Nội dung ưu đãi: Thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa để nhận ngay ưu đãi 50.000VND vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại cửa hàng KOI THÉ
Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/12/2020 đến 30/06/2021.
Các điều khoản và điều kiện:
  • Tối đa 300code/ ngày
  • Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
  • Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán
  • Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa