Nội dung ưu đãi: Thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa để Giảm ngay 50.000 VND cho khách hàng mới và 20.000 VNĐ cho khách hàng cũ vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên Now.
Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/12/2020 đến 30/06/2021.
Các điều khoản và điều kiện:

  • Đối với khách hàng mới sử dụng Now tối đa 150 mã/ ngày
  • Đối với khách hàng cũ sử dụng Now tối đa 250 mã/ ngày
  • Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
  • Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán
  • Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa