• Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên giá đã giảm cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ trở lên.
  • Địa điểm: Số 55 Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.