• Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên hóa đơn thanh toán tối thiểu 2 (hai) triệu đồng.
  • Địa điểm: 55 Trần Việt Châu, Phường An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.