• Thời gian ưu đãi: Từ 09/04/2019 đến vô hạn.
  • Nội dung ưu đãi: Giảm tối đa 100.000 VNĐ trên mỗi hóa đơn tối thiểu 01 (một) triệu đồng (tối đa 100.000 đồng/ngày).
  • Địa điểm nhà hàng:  Thửa đất D1-32, tờ bản đồ số KT03-3/KDC An Cư 3 mở rộng, Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.