• Thời gian:  Áp dụng đến 01/12/2020
  • Nội dung ưu đãi: Ưu đãi cho chủ thẻ ABBANK 01 tháng tập thử miễn phí.
  • Địa điểm: Toàn bộ hệ thống phòng tập Curves Việt Nam với hơn 24 địa điểm trên toàn quốc theo địa chỉ link: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb/
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.