• Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên mỗi hóa đơn tối thiểu 01 (một) triệu đồng (tối đa 50.000 đồng/ngày).
  • Địa điểm: 103 A, Đường 30/4, Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.