• Thời gian ưu đãi: Từ 09/04/2019 đến vô hạn.
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán.
  • Địa điểm nhà hàng: Số 84 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.