• Thời gian ưu đãi: Từ 28/06/2019 đến Vô hạn.
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên hóa đơn thanh toán tối thiểu 2 (hai) triệu đồng.
  • Địa điểm: Số 89 Cao Bá Quát, An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.