Loại hình ưu đãi: cafe, hoá mỹ phẩm
Thời gian ưu đãi: không giới hạn
Hình thức ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên mỗi hóa đơn tối thiểu 01 (một) triệu đồng (tối đa 50.000 đồng/ngày/chủ thẻ/hoá đơn).
Địa điểm: Số 154 Nguyễn Chí Thanh, P.Hải Châu, Q, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điều kiện nhận ưu đãi: tất cả các ngày trong tuần