• Thời gian: Từ 28/06/2019 đến Vô hạn
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 10% trên hóa đơn thanh toán.
  • Địa điểm nhà hàng: Số 79 Nguyễn Trường Tộ, P.Trúc Bạch, Tp.Hà Nội.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.