• Thời gian: Từ 09/05/2019 đến Vô hạn
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên hóa đơn tối thiểu 02 (hai) triệu đồng.
  • Địa điểm nhà hàng: K476/17E Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK, áp dụng cho ngày chủ nhật hằng tuần.