• Thời gian ưu đãi: Từ 09/04/2019 đến vô hạn.
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000 VNĐ trên hóa đơn thanh toán tối thiểu 1 (một) triệu đồng.
  • Địa điểm nhà hàng: 18 Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần