Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến khi có thông báo mới.
Loại thẻ áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK.
Địa điểm: Toàn bộ hệ thống phòng tập Curves Việt Nam với hơn 24 địa điểm trên toàn quốc theo địa chỉ link: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb/
Điều kiện: Áp dụng giảm giá cho tất cả các chủ thẻ ABBANK với nội dung ưu đãi:
  • Khách hàng có 01 huấn luyện viên (HLV) theo sát trong quá trình tập, tập 1-1 cùng HLV tối thiểu 05 buổi tập đầu tiên, tập nâng cao 1-1 cùng HLV sau 03 tháng tập.
  • Được kiểm tra sức khỏe và tư vấn về tập luyện và dinh dưỡng.
  • Được nhận quà tặng độc quyền từ Curves khi tham gia vào các chương trình trong CLB.
  • Được bảo lưu miễn phí.
  • Ưu đãi cho chủ thẻ ABBANK 01 tháng tập thử miễn phí.
  • Ưu đãi dành riêng cho CBNV Nữ của ABBANK giá ưu đãi các gói tập:
- Phí gia nhập: 1.500.000 VNĐ giảm còn 0 VNĐ
- Phí 12 tháng: 9.600.000 VNĐ giảm còn 6.792.000 VNĐ
- Phí 18 tháng: 14.440.000 VNĐ giảm còn 9.368.200 VNĐ
- Phí 24 tháng: 19.200.000 VNĐ giảm còn 11.520.000 VNĐ