Nội dung ưu đãi: Thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa để Giảm ngay 50.000VND cho khách hàng mới và giảm ngay 20.000 VND cho khách hàng cũ  vào mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên ứng dụng Grab.
Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/12/2020 đến 30/06/2021.
Các điều khoản và điều kiện:

 • Đối với khách hàng mới sử dụng Grabbike/ Grabcar tối đa 80 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng cũ sử dụng Grabbike/Grabcar tối đa 120 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Express tối đa 40 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Express tối đa 60 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Food tối đa 40 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Food tối đa 60 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Mart tối đa 40 mã/ ngày
 • Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Mart tối đa 60 mã/ ngày
 • Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
 • Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán
 • Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa