Loại hình ưu đãi: Ưu đãi khác
Thời gian ưu đãi: Vô hạn
Hình thức ưu đãi:
- Giảm 200.000 VNĐ trên giá đã giảm cho hóa đơn từ 5 triệu VNĐ - 10 triệu VNĐ.
- Giảm 500.000 VNĐ trên giá đã giảm cho hóa đơn từ 10 triệu VNĐ trở lên.
Địa điểm: Lầu 8, MB Builing, Số 728 -730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 05, Tp.Hồ Chí Minh Điều kiện nhận ưu đãi: Áp dụng giảm giá cho tất cả các chủ thẻ ABBANK và tất cả các ngày trong tuần.