Nội dung ưu đãi: Giảm 5%/ hoá đơn tối thiểu từ 2.000.000 đồng.
Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến có thông báo khác
Loại thẻ áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Địa điểm: 353 Hàn Hải Nguyên, P3, Q11, TP.HCM
Điều kiện: Áp dụng ưu đãi đối với cho tất cả các chủ thẻ ABBANK, chủ thẻ nhận ưu đãi 1 lần/ngày/hoá đơn thanh toán.