Thời gian diễn ra chương trình: Từ nay đến có thông báo khác
Loại thẻ áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK.
Hình thức ưu đãi: Ưu đãi cho tất cả chủ thẻ ABBANK khi thanh toán:
- Giảm 50.000 VNĐ cho hóa đơn từ 300.000 VNĐ trở lên.
- Giảm 100.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ trở lên.
- Giảm 150.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.500.000 VNĐ trở lên.
- Giảm 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.000.000 VNĐ trở lên.
Địa điểm: Số 288 Đường Nguyễn Tất Thành , Phường 13, Q.4 , Tp. Hồ Chí Minh Điều kiện: Thanh toán bằng thẻ ABBANK. Mỗi chủ thẻ ABBANK hưởng ưu đãi 01 lần/ngày Website: http://viettopcare.vn