Nhận ngay chiết khấu 20% cho thẻ Visa khi đặt phòng trên Agoda vào các ngày Cách mạng Du lịch 11.11, 12.12, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9 (11ngày và một lần mỗi tháng)
Nhận ngay ưu đãi giảm giá 10% cho thẻ Visa khi đặt phòng trên Agoda cho những ngày khác
Không giới hạn số lượng đặt phòng cho mỗi chủ thẻ và không giới hạn số tiền chiết khấu tối đa.

Thời gian ưu đãi 25/10/2019 – 31/12/2020

Các điều khoản và điều kiện
  • Mua hàng trên Agoda và thanh toán hóa đơn bằng các thẻ đủ điều kiện
  • Tất cả các đặt phòng đều được hưởng khuyến mãi tại liên kết này:
    www.agoda.com/visavn hoặc Visa App
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa của ABBANK