Nhận ngay 1 món quà khi thanh toán hóa đơn từ 400.000 VNĐ bằng thẻ Visa Contactless
Thời gian ưu đãi từ 10/06/2020 – 10/12/2020

Các điều khoản và điều kiện
  • Áp dụng cho thẻ không tiếp xúc khi nhấn để thanh toán
  • Chỉ một món quà mỗi ngày
  • Áp dụng cho tất cả các ngày trong thời gian khuyến mãi
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa của ABBANK