• Thời gian ưu đãi: Từ 09/04/2019 đến vô hạn.
  • Nội dung ưu đãi: Giảm 50.000VNĐ trên mỗi hóa đơn tối thiểu 1 triệu đồng.
  • Địa điểm nhà hàng: 525/11A Sư Vạn Hạnh,P12,Q10, TP HCM.
  • Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại thẻ ABBANK. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.