Giảm trực tiếp 30.000VNĐ khi thanh toán GrabMart bằng thẻ Visa. Thời gian ưu đãi 01/05/2020 - 30/09/2020

Các điều khoản và điều kiện
  • Áp dụng cho Thẻ VISA
  • Áp dụng cho mỗi thứ 6,7 & Chủ nhật trong thời gian khuyến mãi
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa của ABBANK