Nhận ngay 1 món quà khi thanh toán hóa đơn từ 400.000 VNĐ bằng thẻ Visa Contactless. Thời gian ưu đãi từ 07/07/2020 – 06/01/2021

Các điều khoản và điều kiện
  • Áp dụng cho thẻ không tiếp xúc khi nhấn để thanh toán
  • Chỉ một món quà mỗi ngày
  • Áp dụng cho tất cả các ngày trong thời gian khuyến mãi
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa của ABBANK