Thanh toán với Visa và mang về những phần quà may mắn từ Shopee. Cơ hội nhận Voucher trị giá 30.000VNĐ, cùng 100, 200, 300 Shopee coin khi mua sắm trên ứng dụng cùng Visa.
Thời gian ưu đãi từ 25/02/2020 – 19/01/2021

Các điều khoản và điều kiện:
  • Mỗi Chủ Thẻ Khuyến Mãi sẽ được tặng 13 lần quay (“Quay”) May Mắn
    Giải thưởng mỗi tuần.
  • Giải May Mắn sẽ được Shopee tổ chức hàng tuần trong thời gian khuyến mãi.
  • Người chiến thắng Giải thưởng may mắn sẽ được thông báo qua trang web của Shopee hoặc bằng bất kỳ phương thức thông báo nào khác mà Shopee có thể chọn.
  • Giải thưởng không được chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ mặt hàng khác
  • Người thắng cuộc phải sử dụng thẻ Visa ABBANK để thanh toán khi sử dụng Giải thưởng may mắn trên Shopee.vn