Giảm ngay 10.000VNĐ khi thanh toán đồ uống bằng thẻ Visa Contactless. Thời gian ưu đãi từ 02/06/2020 - 30/11/2020.

Các điều khoản và điều kiện
    • Chỉ áp dụng cho đồ uống và tối đa 2 đồ uống giảm giá cho mỗi giao dịch
    • Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ ABBANK Visa Contactless
    • Áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần, trong thời gian khuyến mãi