Thanh toán chạm với Visa để nhận ngay ưu đãi 50.000VND vào mỗi thứ 3 tại cửa hàng The Pizza Company. Chương trình diễn ra từ ngày 20/02/2020 đến 17/11/2020.

Các điều khoản và điều kiện
  • Chỉ áp dụng cho thanh toán chạm tại nhà hàng
  • Tối đa 200 lượt mỗi ngày
  • Áp dụng đồng thời với ưu đãi khác
  • Áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa của ABBANK