Thông tin sản phẩm:
  • Thực hiện nhanh chóng và chính xác do giao dịch được thực hiện bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
  • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
  • Khách hàng có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.
  • Phí dịch vụ: Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng: Tất cả các Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký:
  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên chi.
  • KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách.