Thông tin sản phẩm:
 • Loại tiền áp dụng: VND
 • Loại hình dịch vụ: Thu tiền mặt trực tiếp tại trụ sở của KH hoặc tại địa điểm do KH chỉ định. (Không áp dụng trong trường hợp ABBANK được yêu cầu đặt bàn thu hộ tại địa điểm của KH).
 • Phạm vi áp dụng: Không quá 30 Km (Tính từ nơi có đơn vị ABBANK gần nhất đến địa điểm KH chỉ định).
 • Thời gian áp dụng: Không quá 3h cho 1 chuyến giao dịch (thời gian giao dịch tính từ thời điểm bắt đầu khởi hành đến khi quay trở về trụ sở ABBANK).
 • Địa điểm KH chỉ định: Phải đảm bảo phương tiện vận chuyển của ABBANK có thể vào tận địa điểm KH chỉ định.
 • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
 • Tiền thu về được ghi có ngay vào tài khoản của khách hàng tại ABBANK, nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.
 • Phí dịch vụ: Phí cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng:
 • Các tổ chức kinh tế trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu ABBANK cung cấp sử dụng dịch vụ.
 • Đối với những khách hàng có mạng lưới đại lý rộng thì đây là dịch vụ tốt nhất để khách hàng lựa chọn cho dịch vụ thu tiền đại lý.
Hồ sơ đăng ký:
 • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
 • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu.
 • KH có thể sử dụng DVTHTM hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách