Thông tin sản phẩm:
  • Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, định kỳ hàng tháng, ABBANK sẽ tự động cắt tiền từ tài khoản của khách hàng để thanh toán tiền điện.Trong trường hợp khách hàng nợ nhiều kỳ ABBANK sẽ thanh toán kỳ xa trước.
  • Vào thời điểm khách hàng phải thanh toán tiền điện nhưng tài khoản khách hàng không đủ tiền, ABBANK hỗ trợ thông báo SMS cho khách hàng và tiếp tục thanh toán tiền điện ngay khi đủ tiền. Tuy nhiên, nếu khách hàng không bổ sung tiền theo thời gian quy định khách hàng vẫn bị phạt và cắt điện theo quy định của điện lực.
Đối tượng: Tất cả doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng điện.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Hợp đồng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động.
  • Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của ABBANK.