Từ tháng 5/2024, ABBANK phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng tiên phong triển khai dịch vụ thu hộ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển (phí hạ tầng cảng biển) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Dịch vụ thu hộ phí hạ tầng cảng biển Hải Phòng được ABBANK triển khai đồng thời trên đa kênh tiện lợi; giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng nộp phí qua hệ thống ABBANK:
· Tại 165 điểm giao dịch của ABBANK trên toàn quốc
· Thông qua phần mềm ABBANK-TAX (Phần mềm thanh toán Ngân sách nhà nước)
· Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục hải quan

Hướng dẫn Doanh nghiệp thanh toán qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Tổng cục hải quan:
KH thực hiện lập GNT phí hạ tầng cảng biển tại Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của TCHQ như sau:
· Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng nhập Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của TCHQ, chọn menu “Nhập GNT phí hạ tầng, phí khác”, sau đó chọn tiếp chức năng “Nhập GNT phí hạ tầng, phí khác”.

· Bước 2: Nhập số tờ khai Hải quan và bấm nút “Tìm kiếm” để hệ thống hiển thị danh sách GNT cần nộp.

· Bước 3: Chọn GNT cần nộp và nhấn nút “Nhập GNT” để hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của GNT, sau đó nhấn nút “Lưu HQ” và nhấn tiếp nút “Đồng ý” để xác nhận lưu thông tin giao dịch và chuyển thông tin GNT cho người duyệt.

KH thực hiện duyệt GNT phí hạ tầng cảng biển tại Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của TCHQ như sau:
· Bước 1: Khách hàng thực hiện đăng nhập Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của TCHQ, chọn menu “Nhập GNT phí hạ tầng, phí khác”, sau đó chọn tiếp chức năng “Phê duyệt GNT phí hạ tầng, phí khác”.

· Bước 2: Nhập số tờ khai Hải quan và bấm nút “Tìm kiếm” để hệ thống hiển thị danh sách GNT cần duyệt.

· Bước 3: Chọn GNT cần duyệt và nhấn nút “Nhập GNT” để hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của GNT, sau đó nhấn nút “Gửi HQ” để chuyển sang bước tiếp theo.

· Bước 4: Nhập mã OTP hệ thống gửi về theo thông tin đã đăng ký Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của TCHQ, nhấn nút “Xác nhận” để duyệt giao dịch.


· Bước 5: Sau khi giao dịch được xác thực thành công, hệ thống của TCHQ sẽ tự động gửi thông tin đến hệ thống của ABBANK. Trường hợp các thông tin được gửi đến phù hợp với các thông tin đã được lưu trữ trên hệ thống thì tiền sẽ tự động được trích từ tài khoản đã đăng ký dịch vụ Hải quan điện tử 24/7 của KH tại ABBANK và thanh toán cho GNT đã được xác thực.