Thông tin sản phẩm:
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thu/ chi hộ các khoản phải thu/ khoản phải trả đối với người sử dụng dịch vụ của khách hàng hoặc từ các đối tác,…
  • Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc vận chuyển tiền mặt
  • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
  • Khách hàng có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).
  • Nhận được báo có/ báo nợ ngay khi tiền được ghi có/ ghi nợ vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.
  • Phí dịch vụ: cạnh tranh theo quy định tại biểu phí dịch vụ của ABBANK ban hành từng thời kỳ.
Đối tượng: Tất cả các Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Hồ sơ đăng ký:
  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu/ chuyên chi.
  • KH có thể sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế của quý khách.