Đối tượng: Khách hàng tổ chức có Tài khoản thanh toán tại ABBANK và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking)

Thông tin sản phẩm:

  • Cho phép chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản. Người thụ hưởng nhận được tiền ngay khi chuyển tiền thành công.
  • Cho phép chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ABBANK, thanh toán định kỳ và thanh toán tương lai.
  • Hỗ trợ thanh toán lương nhân viên, thanh toán tiền mua hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK tối đa lên tới 50 giao dịch chuyển tiền cùng lúc thông qua tính năng chuyển khoản theo lô.
  • Cho phép mở và theo dõi tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn online.
  • Cung cấp các tính năng hỗ trợ người dùng khác như: tra cứu thông tin giao dịch tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, sao kê giao dịch, sổ phụ …

Hạn mức giao dịch: 

  • Chuyển tiền nhanh 24/7: Dưới 500.000.000VNĐ/lần giao dịch.
  • Các giao dịch chuyển tiền khác: theo hạn mức đăng ký của doanh nghiệp tại ABBANK.

Chương trình ưu đãi: Miễn 100% phí toàn bộ giao dịch trên Internet Banking từ nay đến hết ngày 31/12/2023.

Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ: Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking) đính kèm Điều khoản và điều kiện giao dịch chung đối với dịch vụ Ngân hàng điện tử