Đối tượng: Khách hàng tổ chức có Tài khoản thanh toán tại ABBANK và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking)

Thông tin sản phẩm:

  • Cho phép chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản. Người thụ hưởng nhận được tiền ngay khi chuyển tiền thành công.
  • Cho phép chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ABBANK, thanh toán định kỳ và thanh toán tương lai.
  • Hỗ trợ thanh toán lương nhân viên, thanh toán tiền mua hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK tối đa lên tới 50 giao dịch chuyển tiền cùng lúc thông qua tính năng chuyển khoản theo lô.
  • Cho phép mở và theo dõi tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn online.
  • Cung cấp các tính năng hỗ trợ người dùng khác như: tra cứu thông tin giao dịch tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, sao kê giao dịch, sổ phụ …

Hạn mức giao dịch: 

  • Chuyển tiền nhanh 24/7: Dưới 500.000.000VNĐ/lần giao dịch.
  • Các giao dịch chuyển tiền khác: theo hạn mức đăng ký của doanh nghiệp tại ABBANK.

Chương trình ưu đãi: Miễn 100% phí toàn bộ giao dịch trên Internet Banking từ nay đến hết ngày 30/06/2023.

Hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ: Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking)