Thông tin sản phẩm:

  • Đăng ký sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh ABBANK 01 lần duy nhất:
- Truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt kê khai thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua ABBANK
- Nộp bảng đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với ABBANK
- Nhận thông báo kết quả đăng ký qua thư điện tử
  • Thực hiện nộp thuế điện tử:
- Kiểm tra thông tin nợ thuế tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế tại địa chỉ http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt
- Thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đăng ký thanh toán thuế tại AB-BANK
- Xác nhận giao dịch bằng chữ ký số và gửi thông tin đến ABBANK
- Nhận ngay xác nhận giao dịch từ ABBANK

Đối tượng:
  • Đối tượng là doanh nghiệp mở nhiều tài khoản tại ABBANK. Có hệ thống đại lý phân phối, bán hàng rộng khắp hoặc có nhiều đơn vị trực thuộc
  • Nhóm khách hàng có quan hệ hợp tác kinh doanh mở nhiều tài khoản tại nhiều đơn vị của ABBANK